Prijelaznici s drugih fakulteta

Priznajemo ispite sa srodnih fakulteta, umanjite cijenu studiranja i završite studij koji vam daje konkretna znanja koja poslodavci traže i tražit će sve više.

Najbolji stručni studij

Najbolji stručni studij

Najkvalitetniji smo stručni studij u Hrvatskoj prema rezultatima ocjene sustava osiguravanja kvalitete koju je provela AZVO.

Najbolja smo obrazovna organizacija na svijetu u konkurenciji 3200 ocjenjenih organizacija prema ocjeni Microsofta!

Jedina smo ustanova u Hrvatskoj koja je zadovoljila kriterije kvalitete Nizozemske akreditacijske agencije NVAO.

Jedini smo stručni studij čiju kvalitetu kontinuirano provjerava FER i koji od 2009. zadovoljava uvjete za izdavanje certifikata.

eSkills for Jobs 2015

Inicijativa “eSkills for Jobs” potiče razvoj ICT zanimanja u EU, a organizacija DigitalEurope povjerila nam je provedbu projekta u Hrvatskoj od 2012. godine.

Dodjeljuje državne stipendije redovitim studentima na studijskim programima u STEM područjima znanosti
Objavljeno: 17-01-2018

Ministarstvo znanosti i obrazovanja od akademske godine 2017./2018. dodjeljuje državne stipendije redovitim studentima na studijskim programima u STEM područjima znanosti.

Dodjela stipendija provodi temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 61/17, i NN 95/17), odnosno temeljem podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.  Za studente prve godine stipendije se dodjeljuju na temelju rezultata na državnoj maturi iz matematike (te fizike, kemije i biologije ukoliko ih je student polagao), a za studente druge i treće godine na temelju prosjeka ocjena i broja stečenih ECTS bodova u tijeku dosadašnjeg studija. Više na linku: https://stemstipendije.mzo.hr/

U ak. godini 2017./2018. pravo na državnu STEM stipendiju ostvarilo je ukupno 24 studenata Visokog učilišta Alegbra: 2 studenta 1. godine i 22 studenata viših godina preddiplomskih stručnih studija Primijenjenog i Multimedijskog računarstva.

The post Dodjeljuje državne stipendije redovitim studentima na studijskim programima u STEM područjima znanosti appeared first on Visoko učilište Algebra.

13. sjednica Gospodarskog vijeća
Objavljeno: 10-01-2018

Gospodarsko vijeće strateško je tijelo Visokog učilišta Algebra u čijoj je nadležnosti briga o što boljem povezivanju ključnih gospodarskih subjekata s obrazovnim procesima, odnosno konstantno unapređivanje studijskih programa računarstva, multimedije i digitalnog marketinga u skladu s budućim potrebama tržišta rada. Krajem proteklog mjeseca, Gospodarsko vijeće održalo je svoju 13. sjednicu, na kojoj su teme rasprave bili trendovi i perspektive zapošljavanja u digitalnom sektoru, internacionalizacija Visokog učilišta Algebra, aktualne izmjene i dopune temeljnih zakona iz područja visokog obrazovanja te smjernice strateškog poslovnog razvoja i promjene u organizaciji i vizualnom identitetu Algebre.

POTRAŽNJA ZA INFORMATIČKIM STRUČNJACIMA RASTE, A BROJ NOVOUPISANIH NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA IZ TIH PODRUČJA STAGNIRA

Prvi rezultati analize tržišta rada, koju provodi HUP ICT udruga u suradnji s portalom MojPosao, ukazuju na dinamički značajan raskorak između ponude i potražnje informatičkih stručnjaka na tržištu rada. „Tijekom 2016. godine zabilježen je dramatično povećan broj objava natječaja za informatička zanimanja u Hrvatskoj u odnosu na prethodne godine s kontinuiranim porastom potražnje“, istaknuo je Hrvoje Balen, predsjednik Upravnog vijeća Visokog učilišta Algebra te dodao da se struktura traženih kompetencija, profili radnih mjesta, kategorizacija djelatnosti koje potražuju zaposlenike te njihova teritorijalna distribucija još uvijek analiziraju. Unatoč spomenutom rastu, broj novoupisanih studenata na studijske programe iz tih područja stagnira, a perspektivno bi mogao i padati zbog zabrinjavajućih migracijskih i demografskih trendova.

INTERNACIONALIZACIJA VISOKOG UČILIŠTA KAO ODGOVOR NA NEPOVOLJNE DEMOGRAFSKE TRENDOVE I STANJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU RADA

Upravo nepovoljne okolnosti na domaćem tržištu obrazovanja kao i negativni demografski trendovi potiču ubrzanje aktivnosti na području internacionalizacije koja je, kako je istaknuo Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra, postala strateško opredjeljenje Algebre.

„Ulaganja koja Algebra poduzima u smjeru internacionalizacije su brojna. Pokrenuto je formiranje i  ekipiranje Ureda za međunarodnu suradnju kao i oblikovanje promotivnih i marketinških sadržaja namijenjenih inozemstvu. Sustavno se radi na unapređivanju postojećih američkih i irskih partnerstava i sređivanju europskih Erazmus ugovora te intenziviranju studentske razmjene“, kazao je Balković.

Uz to, pokrenuta je i međunarodna zimska i ljetna škola, te pripreme za izvođenje, pored MBA, i drugih diplomskih studija na engleskom jeziku. Radi se na podizanju predavačkih kompetencija za nastavu na engleskom jeziku te se i dalje sustavno ulaže u sudjelovanje na međunarodnim obrazovnim sajmovima. Započeta je i, nakon međusobnih posjeta sa sveučilištima u Indoneziji i Kini, suradnja s tim zemljama na akademskoj razini.

Internacionalizacija nije jedina komponenta strateškog poslovnog razvoja Algebre, trenutačno najveće privatne obrazovne organizacije u Hrvatskoj. Svojim obrazovnim programima, od djece školskog uzrasta, redovnih i izvanrednih studenata do obrazovanja odraslih, odnosno od kratkih specijalističkih tečajeva do diplomskog MBA programa, obuhvaća godišnje više od 15 tisuća ljudi.

„Algebra nastavlja rasti u gotovo svim segmentima svoje djelatnosti, pa je tako upis u preddiplomske programe u 2017. godini porastao za 23% u odnosu na prethodnu godinu zbog čeka se može očekivati rast Visoke škole u Veleučilište Algebra. Jedan dio ovih rezultata postignut je i zahvaljujući dobroj suradnji s brojnim parterima u gospodarstvu, čemu su svakako pridonijeli i članovi Gospodarskog vijeća“, istaknuo je

Tomislav Dominković, predsjednik uprave Algebre, govoreći o smjernicama strateškog poslovnog razvoja i promjenama u organizaciji i vizualnom identitetu Alegbre.

„Uzimajući u obzir ove podatke kao i ambiciozne razvojne programske i poslovne planove, Algebra je sada, nakon 20 godina kontinuiranog i uspješnog djelovanja na tržištu, odlučila značajnije preustrojiti svoje poslovanje te organizacijski, funkcionalno i prostorno objediniti sve svoje djelatnosti. Zbog toga je pokrenut i proces izmjene vizualnog identiteta, čiji su temeljni elementi nedavno predstavljeni javnosti a sigurno će potrajati još nekoliko mjeseci dok djelatno zaživi u svim segmentima i formama poslovanja“, dodao je.

UKIDANJE JEDNAKOVRIJEDNOSTI SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA OPASNO JE I ŠTETNO ZA OBRAZOVNI SUSTAV I TRŽIŠTE RADA

Izmjena i dopuna temeljnih zakona iz područja visokog obrazovanja tema je o kojoj je na sjednici govorio Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra, ujedno i član Povjerenstva za izmjenu zakona. Obrazložio je da je postupak izmjena pokrenut temeljem odluka Ustavnog suda kojom je ukinut dio Zakona o HKO-u koji se odnosi na specijalističke diplomske stručne studije. Od kada je ta odluka donesena, raznim formalnim i neformalnim kanalima nastoji se taj povod iskoristiti za inicijative kojima je konačni cilj ukidanje jednakovrijednosti dviju visokoobrazovnih vertikala, sveučilišne i stručne. Takav ishod bi bio iznimno opasan i štetan za cjelokupni obrazovni sustav i tržište rada.

„Očekujemo da će u formalnu zakonsku proceduru ipak ući samo onaj prijedlog izmjena i dopuna koji je usuglašen i formuliran u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, uz podršku Vijeća veleučilišta i visokih škola, Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, HUP-a i uključenih sindikata“, kazao je Balković.  Naime, takvo rješenje već je regulirano Zakonom o znanstvenoj djelatnosti, omogućava upis poslijediplomskih programa nakon završetka odgovarajućeg sveučilišnog studija ili razlikovnog sveučilišnog programa sukladno odluci svakog sveučilišta autonomno i tako zadržava povezanost Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s Europskim kvalifikacijskim okvirom.

The post 13. sjednica Gospodarskog vijeća appeared first on Visoko učilište Algebra.

Partneri o nama

Darko Huljenić, Ericsson Nikola Tesla
Menadžer za tehnološke aktivnosti

Niz programa suradnje koji uključuju razne oblike praktičnog rada pomažu studentima da već tijekom studija steknu vrijedna iskustva u tehnološkom sektoru, radeći na projektima. Kao posebno važnu prednost studenata koji su završili studij na Visokom učilištu Algebra doc. dr. sc. Huljenić ističe to što po završetku studija već posjeduju vrijedne industrijske certifikate.

Ivan Vidaković, Microsoft Hrvatska
Direktor digitalne transformacije

U IT-u ne morate brinuti za posao jer u Europi nedostaje 900.00 informatičara. IT je zanimanje koje vam danas omogućava da samo uz laptop ili tablet, plastičnu karticu i WI-FI, radite iz svojeg doma ili ureda, i to za najveće poslodavce na svijetu. IT pruža mogućnost uživati u Hrvatskoj sve dobrobiti zdravog, konkurentnog biznisa svojstvenog Zapadu.

Zvonimir Oreč, Siemens
član uprave, Siemens Convergence Creators

Promjene koje donose tehnologije i globalizacija toliko su korjenite i velike. Kako bismo doprinijeli razvoju gospodarstva, pojedinac mora ići ukorak s njima. Hrvatska je možda mala zemlja, no njezini vrhunski stručnjaci ne zaostaju nimalo za svijetom. Iz iskustva znam da takvi proizlaze na Visokom učilištu Algebra i nadam se da će ih biti još više..
Visoko učilište Algebra