Logo VŠ
hr hr

Stalni dinamičan razvoj računarstva, te sve naglašenija interdisciplinarnost i povezanost sa drugim strukama poput ekonomije, poslovne administracije, dizajna i sociologije nameću nove zahtjeve za znanjima i vještinama. Danas je nužno dobro razumjeti percepciju i ponašanje kupaca, poznavati uspješne modele e poslovanja te biti dobro upućen u trendove dizajna korisničkog sučelja. Spomenuta znanja čine ključnu razliku između tehničkih stručnjaka sposobnih za podršku operativnom poslovanju i bazičnu implementaciju i inženjera koji mogu voditi osmišljanje i razvoj IT rješenja. Diplomski studij podjednako izgrađuje visoko specijalizirana tehnička znanja bazirana na odličnoj tehničkoj podlozi dobivenoj na dodiplomskoj razini i interdisciplinarna znanja potrebna za tržišnu probitačnost, dok industrijski certifikati donose dodatnu prednost u razvoju karijere i zapošljavanju.

azvo

Specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva kroz obvezne kolegije pokriva područje e-poslovanja i temeljne kompetencije na diplomskoj razini, a kroz izborne kolegije omogućuje usmjeravanje i profiliranje prema devet različitih specijalizacija u tri generalna područja računarstva: programsko, sistemsko i multimedijsko. Ukupno je dostupno čak 59 izbornih predmeta od kojih student bira njih 10. Studij osigurava zapošljivost na unutar vrlo širokog spektra radnih mjesta, a izbor specijalizacija ovisiti će prije svega o prethodnim znanjima stečenim na dodiplomskoj razini.


Nastava se izvodi u trajanju od 4 semestara ili 2 godine, a studij se boduje sa 120 ECTS bodova. Studij priprema studente za dostizanje desetak prestižnih industrijskih certifikata (ovisno o izbornim predmetima), od čega su u cijenu uključeni certifikacijski ispiti za: EBCL – A razina, Microsoft MCTS.NET Framework Web Applications, Adobe ACA – (Video Communication with Adobe Premiere Pro i Visual Communication with Adobe Photoshop ), Autodesk 3ds max Professional i Cisco CCNP. Stručni naziv koji se stječe: stručni specijalist inženjer računarstva što odgovara stupnju Master (struč.spec.ing.rač.), Engl.; Master of applied computer engineering.

nastavni plan

Izdvojeni obvezni i izborni kolegiji studija:

Pored navedenih područja, studij s brojnim izbornim kolegijima omogućuje kvalitetno usmjeravanje i prema drugim temama poput upravljanja inovacijama u ICT-u, geoinfromacijskim sustavima, tehnologiji e-obrazovanja itd.

upoznaj

Ukoliko želiš upoznati studij i perspektivu koju ti pruža slijedi linkove koji će ti dati odgovore na najvažnija pitanja: