Logo VŠ
hr hr

Općenito

Smjer Sistemsko inženjerstvo osigurava izobrazbu u projektiranju i održavanju računalnih sustava i složenih računalnih mreža, sa naglaskom na računalnu sigurnost kao i snažnu bazu znanja iz područja informacijskih sustava.Dodatno usmjeravanje moguće je putem izbornih kolegija, seminarskog i završnog rada. Studij se odvija po godinama. Nužan uvjet za upis godine jest završena prethodna godina tj. položeni ispiti iz prethodne godine u minimalnom broju ECTS bodova propisanom pravilnikom o studiranju (nije nužno položiti sve ispite). Godina studija upisuje se sa zimskim semestrom, a upis u ljetni semestar iste godine izvodi se automatski. Osim toga, svaki kolegij može imati nekoliko preduvjeta – kolegija koje je potrebno položiti kako bi se upisao pojedini kolegij. U tom slučaju polaganje kolegija je, bez obzira na upis semestra ili godine, moguće samo ako su položeni svi kolegiji – preduvjeti.

Obveze studenta za svaki pojedini kolegij određuje nositelj kolegija te ih objavljuje prije početka nastave unutar sustava digitalne referade.

Studij traje ukupno 3 godine odnosno 6 semestara. Svaka godina studija (dva semestra) vrednuje se 60 ECTS bodova. Na završnom, šestom semestru se izrada završnog rada/projekta koji se izvodi u okviru stručne prakse boduje sa 14 ECTS bodova. Ukupan broj ECTS - bodova potrebnih za dovršetak studija i stjecanje prava na izdavanje diplome je 180 bodova. Stručna praksa izvodi se kod renomiranih poslodavaca u republici Hrvatskoj ili u EU, posredstvom financiranja iz Erasmus programa.

Za više informacija o samom studiju pogledajte izjave naših nastavnika i voditelja katedri:

Marin Franković, MVP
, predavač na Visokoj školi i voditelj katedre za operacijske sustave:

„Jedan od temelja smjera Sistemskog inženjerstva na Visokoj školi je skup od pet kolegija unutar katedre za operacijske sustave. Polazeći od jezgre operacijskih sustava prelazi se na najčešće korištene sustave poput Microsoft i Unix/ Linux, razmatraju se mrežni servisi te se proučavanje završava upoznavanjem sa imeničkim servisima (LDAP) te virtualizacijom i klasteringom. Ovakav sveobuhvatni pristup osigurava našim studentima dubinsko poznavanje ovog propulzivnog područja nužno za rad u zahtjevnim, heterogenim okruženjima, kakva susrećemo u srednjim i velikim organizacijama.“prof.dr.sc. Uroš Peruško, profesor na Visokoj školi za primijenjeno računarstvo:

“Cijeli nastavni plan i program Visoke škole za primijenjeno računarstvo zasnovan je u skladu sa suvremenim znanstvenim i stručnim spoznajama i smatram da odgovara predviđenom profilu stručnjaka za primijenjeno računarstvo. Sadržaj programa usmjeren je osposobljavanju za učinkovitu i kreativnu primjenu suvremenih programskih alata u rješavanju svakodnevnih problema u primjeni računala u svim djelatnostima, posebice u gospodarstvu.”

Centar karijera

UlazSada je otvoren i za sve zainteresirane za Visoku školu, prijavite se za sastanak.

Digitalna referada

UlazZa "gost" pristup koristite podatke:
Korisničko ime: gost
Lozinka: gost

Vijesti

Preuzmi publikacije