Logo VŠ
hr hr

Općenito

Smjer Programsko inženjerstvo osigurava izobrazbu u programiranju, izradi i održavanju složenih aplikacija i informacijskih sustava.Dodatno usmjeravanje moguće je putem izbornih kolegija, seminarskog i završnog rada. Studij se odvija po godinama. Nužan uvjet za upis godine jest završena prethodna godina tj. položeni ispiti iz prethodne godine u minimalnom broju ECTS bodova propisanom pravilnikom o studiranju (nije nužno položiti sve ispite). Godina studija upisuje se sa zimskim semestrom, a upis u ljetni semestar iste godine izvodi se automatski. Osim toga, svaki kolegij može imati nekoliko preduvjeta – kolegija koje je potrebno položiti kako bi se upisao pojedini kolegij. U tom slučaju polaganje kolegija je bez obzira na upis semestra ili godine, moguće samo ako su položeni svi kolegiji – preduvjeti.

Obveze studenta za svaki pojedini kolegij određuje nositelj kolegija te ih objavljuje prije početka nastave unutar sustava digitalne referade.

Studij traje ukupno 3 godine odnosno 6 semestara. Svaka godina studija (dva semestra) vrednuje se 60 ECTS bodova. Na završnom, šestom semestru se izrada završnog rada/projekta koji se izvodi u okviru stručne prakse boduje sa 14 ECTS bodova. Ukupan broj ECTS - bodova potrebnih za dovršetak studija i stjecanje prava na izdavanje diplome je 180 bodova. Stručna praksa izvodi se kod renomiranih poslodavaca u republici Hrvatskoj ili u EU, posredstvom financiranja iz Erasmus programa.

Za više informacija o samom studiju pogledajte izjave naših nastavnika i voditelja katedri:
Tomislav Bronzin
, Microsoft .NET regionalni direktor, predavač na Visokoj školi za primijenjeno računarstvo:

“Nastavni plan koji smo kreirali za Visoku školu se bazira na godinama iskustva rada u ICT-u, ali isto tako i na posljednjim saznanjima i najmodernijim tehnologijama koje će omogućiti konkurentnost završenih inženjera računarstva na tržištu rada. Visoka škola će  omogućiti stvaranje kvalifi ciranih stručnjaka koji će moći ne samo implementirati visoku tehnologiju nego i stvarati novu i inovirati na vrlo zahtjevnom području ICT-a!"
mr.sc. Goran Đambić
, MCSD, predavač na Visokoj školi i voditelj katedre za programsko inženjerstvo:

„Važnost baza podataka u suvremenim informacijskim sustavima je izuzetno velika i svakog dana sve više raste budući ta tvrtke danas čuvaju puno više informacija nego su to činile prije nekoliko godina. Baš zbog toga je i potreba za administratorima i programerima baza podataka sve veća, što je i dovelo do manjka ovog kadra na IT tržištu. Prilikom formiranja nastavnog plana Visoke škole uvažili smo ovu činjenicu te razvili ukupno četiri kolegija koja unutar dodiplomskog studija pokrivaju područja administracije, oblikovanja, programiranja i optimizacije baza podataka.“

Centar karijera

UlazSada je otvoren i za sve zainteresirane za Visoku školu, prijavite se za sastanak.

Digitalna referada

UlazZa "gost" pristup koristite podatke:
Korisničko ime: gost
Lozinka: gost

Vijesti

Preuzmi publikacije